Udlagt muslingekultur i Vejle Fjord

posted in: NYHEDER | 0

DTU Aqua har i forbindelse med et forskningsprojekt omhandlende kompensationsopdræt af muslinger til fjernelse af kvælstof fra vandmiljøet, udsat en testline i Vejle Fjord på position: 54”42,350 N og 09”39,511 Ø. Linen vil være på positionen til og med april 2019.

Testlinen er markeret med to gule special-afmærkninger placeret med 135 meters mellemrum. Mellem afmærkningerne er der trukket en line 50 cm under vandoverfladen påmonteret sortgrå bøjer og 2,5 m muslingeyngel-opfang.

Se vedhæftede PDF-fil med kort.

Låseomlægning

posted in: NYHEDER | 0

Alle låse i bygningen lægges om til nyt licens nr.fra Mandag d. 19 marts.

Du skal derfor ind omkring havnekontoret for at få din nøglebrik om kodet . Havnekontoret holder ekstra åben :

mandag d. 19 marts kl 11.00 -17.00

tirsdag d. 20  kl. 11.00-16.00

onsdag d. 21 kl. 11.00-17.00

torsdag d. 22 kl. 11.00-17.00

fredag d. 23 kl. 9.00-16.00

og i påskeugen  man. d. 26 -lørdag d. 31

alle dage fra kl. 9.00-12.00

Cykler der henstår

posted in: NYHEDER | 0

(dato: 18-12-2017)
I cykelskuret på Vejle Lystbådehavn henstår der flere cykler, der tydeligvis ikke har været benyttet i en længere periode.

Havnens personale tilstræber, at der er ryddeligt overalt, også i rummet til cykler, hvor rummet i vintertiden også bruges til anden opbevaring end cykler.

Derfor er det nødvendigt, at de cykler der ikke jævnligt benyttes, fjernes af ejeren. Om nødvendigt, bliver cyklerne fjernet på ejerens ansvar.

OPRÅB vedrørende tovværk

posted in: NYHEDER | 0

Har du orden i dine fortøjninger ? …. eller ligger dine fortøjninger stadig hvor din båd var fortøjet ?

De skal fjernes inden fredag den 8. december !!

De fortøjninger der ligger og flyder, og ikke er i brug, skal fjernes. De ligger i vejen for det arbejde der skal ske på broer og pontoner. Sidste frist for at fjerne tovværk er fredag den 8. december.

Efter denne dato er havnens personale nødt til at fjerne det tilbageværende (om nødvendigt med en kniv eller boltsaks). Stumperne samles i en container, der forefindes i miljøcontaineren ved Carlsberg bygningen.

 

Bådopbevaring i Carlsberg

posted in: NYHEDER | 0

Bådejere/ pladslejer der ønsker a være med i lodtrækning om en plads i Carlsberg bygningen skal rette henvendelse til havnekontoret indend.05.10.2017.husk at båden højest må være 4 meter høj i stativet.

VIGTIG info vedr. vinterplads

posted in: NYHEDER | 0


VIGTIGT vedrørende vinterplads inde i “Carlsberg bygningen”.
Hvis man ønsker en plads indendørs i “Carlsberg bygningen” i vinteren 2017-2018 er det nødvendigt at henvende sig på Havnekontoret.

Ønsker man en indendørs plads til et beløb på kr. 5000,- udover den normale vinterplads leje, vil man ved henvendelse blive optaget på en liste til lodtrækning om de ledige pladser.

Der er i alt plads til ca. 10 både.

Sugeanlæg ved servicebro

posted in: NYHEDER | 0

Til tømning af holdingtanken på både, forefindes sugeanlæg på servicebroen ved båd- og mastekranen.

Tryk på knappen, en mindre spædepumpe starter og efter 10 sekunder starter hovedpumpen. Den slukker automatisk efter 5 minutter.
Blev du ikke færdig, starter du bare forfra.