Havnen administreres af Vejle Lystbådehavn I/S med Sejlklubben Neptun og Vejle Motorbådklub som interessenter.

Lystbådehavnens søområde defineres som beliggende mellem hovedadgangsbroen mod N, estakadeværket mod E, estakadeværket mod S, samt servicehavnen inkl. slæbestedet.

PRISER OG VILKÅR FOR PLADSEJERE

Informationer til pladslejere:

Priser og vilkår for pladslejere

Fik du ikke svar på dine spørgsmål er du velkommen til at kontakte Vejle Lystbådehavns personale

KOM SIKKERT I HAVN

Den afmærkede sejlrende skal følges:

Største skibe der kan anløbe havnen:
Længde 20 m
Bredde 6,0 m
Dybgang 3,0 m

Fartbegrænsning:
3 knob

Vandstand:
NW- og E-lige vinde indtil 1,0 m højvande
SW- og S-lige vinde indtil 0,8 m lavvande

Vejret og vandstand i Vejle Lystbådehavn (link til Vejle Port vejrstation)

FORTØJNINGS ANVISNINGER

Fortøjning ved en Y-bom – Princip for langskibs fortøjning

Princip for langskibs fortøjning

ALDRIG en fortøjning i den øverste ring!

Aldrig fortøjning i den øverste ring!

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Sejladsen til Vejle Havn foregår fra Vejle Fjord gennem det uddybede sejlløb, for hvilket løb de i “Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande” anførte bestemmelser er gældende.

REGLER FOR SEJLADS

Skibe skal før afgang fra Vejle Havn sikre sig, at der ikke er store skibe for indgående i den gravede rende.
På strækningen fra Skyttehusodde til Vejle Havn er højest tilladte fart 4 knob.
Max. fart i havnens bassiner er 3 knob.
For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om “Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande”.

ORDENSREGLER

For overholdelse af orden gælder “Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne”, med følgende tilføjelser:

 • Fritidsfartøjer og både, der ikke anvendes til erhvervsmæssig sejlads, samt både og skibe til oplægning har kun efter forudindhentet tilladelse fra Havnekontoret adgang til Havnebassinet
 • Fritidsfartøjer, der optages eller udsættes fra havnens kajer skal umiddelbart efter optagning/udsætning fjernes fra havnens område
 • Lystbåde må ikke uden forudindhentet tilladelse fra Havnekontoret opstilles på havnens arealer
 • Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre sejladsen for et erhvervsfartøj inden for havnens område

Se også:
Bekendtgørelse Om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

AFFALDS HÅNDTERING

De små trådkurve (A på pladsoversigt) ud for hver flydebro er beregnet til mindre affald, som eksempel ispapir og hundeposer. Og ligeledes til Havnens Gæstesejleres kabysaffald.

Affald, fra havnens medlemmer afleveres i de affaldscontainere som er i Affaldsskuret (Kildesortering)  (CE på pladsoversigt) på parkeringspladsen lige før klubøen, ved brug af låsebrik.

Der er etableret en ny miljøstation på Lystbådehavnen. På venstre side af Carlsberg bygningen er der opsat en blå container som miljøstation, hvor der kan afleveres: Spildolie, spildolie med vand, batterier, maleraffald, olieaffald. Der er adgang for bådejere med nøglebrik, som også bruges på resten af havnen.

TOLD DEKLARERING

Toldcenter Sydjylland
Telefon 76 40 44 00

INSTRUKS FOR CENTERLØFT KRAN

Centerløft må max løfte både op til 2,2 tons. Bådene skal iøvrigt være beregnet til centerløft.
Kranen til centerløft må KUN benyttes af personer, der er instrueret af lystbådehavnens personale.
Se dokumentet “Instruks for Centerløft kran

PANORAMASALEN UDLEJES

Hold din næste fest, dit næste møde eller konference i maritime omgivelser med en uovertruffen udsigt over Vejle Lystbådehavn med Vejle Fjordbroen i baggrunden. Der er plads til 48 personer inkl. service. Parkering i umiddelbar nærhed af klubøen. Henvendelse for reservation på mail

Leje for panoramasalen for SNV eller VMK medlemmer med aktiv bådplads på VLH  kr. 6.000,00

Leje for panoramasalen for udefrakommende kr. 10.000,00

Salen lejes fra fredag kl. 10.00 til mandag kl. 8.00

AKUT TELEFONER

 • Ulykke 112
 • Brand 112
 • Miljø forurening 112
 • Politi 114
 • Lægevagt  +45 70 11 07 07
 • Skadestue  +45 70 11 07 07
 • Apotek  +45 75 82 83 22

VI HAR BRUG FOR FRIVILLIGE

Vi har brug for frivillige til forskellige opgaver.
Henvendelse til Havnefogeden