Havnen administreres af Vejle Lystbådehavn I/S med Sejlklubben Neptun og Vejle Motorbådklub som interessenter.

Lystbådehavnens søområde defineres som beliggende mellem hovedadgangsbroen mod N, estakadeværket mod E, estakadeværket mod S, samt servicehavnen inkl. slæbestedet.

PRISER OG VILKÅR FOR PLADSEJERE
KOM SIKKERT I HAVN
FORTØJNINGS ANVISNINGER
SÆRLIGE BESTEMMELSER
AFFALDS HÅNDTERING
TOLD DEKLARERING
INSTRUKS FOR CENTERLØFT KRAN
PANORAMASALEN UDLEJES

AKUT TELEFONER

  • Ulykke 112
  • Brand 112
  • Miljø forurening 112
  • Politi 114
  • Lægevagt  +45 70 11 07 07
  • Skadestue  +45 70 11 07 07
  • Apotek  +45 75 82 83 22

VI HAR BRUG FOR FRIVILLIGE

Vi har brug for frivillige til forskellige opgaver.
Henvendelse til Havnechefen