Udlagt muslingekultur i Vejle Fjord

posted in: NYHEDER | 0

DTU Aqua har i forbindelse med et forskningsprojekt omhandlende kompensationsopdræt af muslinger til fjernelse af kvælstof fra vandmiljøet, udsat en testline i Vejle Fjord på position: 54”42,350 N og 09”39,511 Ø. Linen vil være på positionen til og med april 2019.

Testlinen er markeret med to gule special-afmærkninger placeret med 135 meters mellemrum. Mellem afmærkningerne er der trukket en line 50 cm under vandoverfladen påmonteret sortgrå bøjer og 2,5 m muslingeyngel-opfang.

Se vedhæftede PDF-fil med kort.