Tour De France Info.

posted in: NYHEDER | 0

Det bliver en særlig logistisk udfordring at lægge arealer til Tour de France. Vi har sammen med VMK og havnens personale afholdt en række møder med Vejle kommune herom.

 

Planerne er lagt fast nu. Hovedbudskabet er, at de arealer lystbådehavnen disponerer over på land i al væsentlighed anvendes til begivenheden. Der er tale om et massivt set-up, hvro organisationen bag touren lørdag den 2. juli sætter alt op til startens afvikling. Den 3. juli går starten og samme dag pakkes det hele ned igen.

 

Forud for det skal alle arealer ryddes på vinterpladsarealerne. Helt ryddes.

 

Når vi nærmer os, vil havnen informere nærmere om de enkelte kritiske tidspunkter. Der er for nærværende aftalt følgende hovedaktiviteter:

 

Sidste dag for optagning af både til sommerklargøring (dem, der har ligget i vandet i vinters) bliver 21. juni. Disse både skal være søsat igen inden 1. juli.

 

Masteskuret bliver demonteret, så har du en mast liggende, der ikke er monteret på båden, vil den blive flyttet til en midlertidig opbevaringsplads.

 

Trailerrampen lukkes fra lørdag den 2. juli kl. 12 til søndag den 3. juli kl 16. Det samme gælder anvendelse af den store kran inkl. centerløftet. Kranen vil være bemandet så en båd i nød (sprunget læk) kan hænges op i stropperne.

 

Autocamperpladsen lukkes 30.06 til 3.07, begge dage inklusive.

 

Parkeringspladserne kan ikke benyttes 2. og 3. juli. Har du brug for at have en bil stående på havnen, fordi du er ude at sejle henover 2. og 3. juli, henviser Vejle kommune til Sjællandsgade, hvor der er mulighed for at langtidsparkere.

 

Biler, der henstår på vinterpladsen uagtet ovenstående anvisninger, bliver fjernet af Politiet, har vi fået oplyst.

 

Alt dette kan lyde bøvlet, men vi skal huske på, at vi medvirker til, at en af verdens største sportsbegivenheder kommer forbi i vores baghave. Der vil på dagen være mulighed for at alle kan færdes frit til fods i stort set hele det berørte område, for at opleve løbet.

 

Arealerne på klubøen og på selve lystbådehavnen bliver ikke berørt at touren. Det bliver dog ikke muligt at køre i bil til havnen på selve løbsdagen. Her henviser vi til generel trafikinfo fra Vejle kommune, da store dele af bymidten bliver berørt af løbet.

 

SNV har ligesom andre klubber og aktiviteter fået mulighed for at søge Vejle kommune om økonomisk støtte til aktiviteter før og under løbet. Vi har derfor fået produceret gule vimpler, som I kan hente et eksemplar af på havnekontoret, hvis I ikke allerede at fået en udleveret ved isætning af jeres båd. Sæt den gerne i masten under klubstanderen.

 

SNV har også fået støtte til 12 nye optimistjollesejl i gule og bjergprikkede farver. Og har samtidig valgt at lade 2 af skolebådene få et gult storsejl og udstyre J70 sejl med bjergprikker. På den måde skulle SNV gerne være synlig i svajebassinet foran løbsstarten.