P-forholdene ved/på Lystbådehavnen

posted in: NYHEDER | 0

P-forholdene ved/på Lystbådehavnen

Af hensyn til fremkommelighed samt sikkerhed for såvel gående og kørende indføres som forsøgsordning fra den 13.juli restriktioner på køre-broen i perioden fredag kl. 12.00 – søndag kl. 24.00, hvor den annoncerede tidsbegrænsning på 45 min. vil blive håndhævet gennem logning af nøgle-brik. Hvis tidsrammen overskrides, inddrages adgangen til kørebroen. Adgang kan genetableres ved kontakt til Havnekontoret. Ved gentagen overskridelse af tidsrammen betales et gebyr på 250,- kr.