Nøglebrik

posted in: NYHEDER | 0

Præcision omkring nøglebrikker:

Medlemmer af Vejle Motorbådklub og sejlklubben Neptun kan købe en nøglebrik hos havnechef Steen Andersen for at få adgang til sejlerstue, toiletter og kørebroen.

 

Du betaler kr. 50 for nøglebrikken fordelt som

  • Kr. 30 for service – Din brik konfigureres til at låse dørene op til sejlerstue, toiletter og kørebroen.
  • Kr. 20  – brikkens kostpris.

For at få samlet alle brikker ind efter endt brug får du kr. 20 – brikkens kostpris – tilbage, når du afleverer brikken tilbage til havnechef Steen Andersen.

 

For en ordens skyld gør vi opmærksom på at brikkens konfiguration slettes, når medlemmer af klubberne udmeldes.

En ikke konfigureret brik er værdiløs.